Opatření COVID-19

Příměstský tábor "MOSTÍK - III."

Veškeré DŮLEŽITÉ INFORMACE k Příměstskému táboru 2021 najdete  ZDE 

Dětský klub "MOSTÍK - II."

!!! UPOZORNĚNÍ !!!

Vážení rodiče, na základě pravidel pro dílčí rozvolňování protiepidemických opatření stanovených vládou ČR se dnem 24.05.2021 obnovuje provoz Dětského klubu MOSTÍK za těchto podmínek:

 • S platností od 24. 05. 2021 může DK navštěvovat bez podmínky zachování homogenity skupiny maximálně 50 dětí, tzn. všechny děti přihlášené a zařazené do DK, za podmínky, že po celou dobu používají respirátor nebo obdobný ochranný prostředek bez výdechového ventilu a za dodržení obecně platných hygienických opatření. Pro děti z DK budou zajištěny i doprovody na kroužky a zájmové aktivity.

 • Testování dětí je i nadále v kompetenci partnera projektu - Soukromá základní škola OPTIMA s.r.o. Dítě, které nepodstoupí ve škole test, nelze do DK přijmout.

 • Pro předávání a vyzvedávání dětí se bude používat výhradně zadní vchod do DK a zákonným zástupcům bude vstup do prostor DK zakázán.

 

!!! UPOZORNĚNÍ !!!

Vážení rodiče, na základě pravidel pro dílčí rozvolňování protiepidemických opatření stanovených vládou ČR se dnem 17.05.2021 obnovuje provoz Dětského klubu MOSTÍK za těchto podmínek:

 • DK mohou navštěvovat děti za podmínky zachování homogenity skupiny maximálně 3 děti v jedné skupině. Skupiny budou určovány ve spolupráci se Soukromou základní školou OPTIMA s.r.o. s ohledem na potřeby rodičů ve vztahu k jejich pracovním povinnostem, a zároveň s ohledem na počet pečujících osob. V případě potřeby ze strany rodičů, budou pro děti z DK zajištěny doprovody na kroužky a zájmové aktivity, které budou v provozu.

 • Ve vnitřních prostorách DK budou děti mít zakrytá ústa a nos chirurgickou roušku, pečující osoby v DK respirátorem (třída FFP2/KN 95) a všichni budou mít povinnost dodržovat obecně platná hygienická opatření.

 • Testování dětí je v kompetenci partnera projektu - Soukromá základní škola OPTIMA s.r.o. Dítě, které nepodstoupí ve škole test, nelze do DK přijmout.

 • Pro předávání a vyzvedávání dětí se bude používat výhradně zadní vchod do DK a zákonným zástupcům bude vstup do prostor DK zakázán.

 • Pečující osoby budou i nadále vytvářet pro volný čas dětí, které nemohou v důsledku aktuálních opatření DK navštěvovat, zábavné materiály a budou dostupné na webových stránkách projektu, záložka Projekt MOSTÍK II., záložka Zábavné materiály pro děti.

 

!!! UPOZORNĚNÍ !!!

Vážení rodiče, na základě aktuálně platných opatření vlády ČR proti šíření koronaviru COVID-19 je Dětský klub MOSTÍK UZAVŘEN.

Toto opatření je platné od 27. 02. 2021 do 21. 03. 2021, nebo dle případných následných opatření až do odvolání. Budeme rádi, když po dobu uzavření klubu s dětmi využijete zábavné materiály pro děti. O znovuotevření DK vás budeme včas informovat.

 

!!! UPOZORNĚNÍ !!!

Vážení rodiče, na základě pravidel pro dílčí rozvolňování protiepidemických opatření stanovených vládou ČR se dnem 03. 12. 2020 obnovuje provoz Dětského klubu MOSTÍK za těchto podmínek:

 • Ve skupině bude maximálně 10 dětí za podmínky zachování homogenity skupiny. Skupiny budou určovány ve spolupráci s partnerem projektu s ohledem na potřeby rodičů ve vztahu k pracovním povinnostem.

 • Všichni přítomní v DK jsou povinni mít roušku a dodržovat obecně platná hygienická opatření.

 • Pro předávání a vyzvedávání dětí bude používán výhradně zadní vchod do DK.

 • I nadále budou pečující osoby vytvářet  zábavné materiály  pro volný čas dětí.

DK by se měl v plném režimu, tzn. pro všechny přihlášené děti, otevřít až PES (Protiepidemický systém ČR) bude ve 2. stupni. O případných změnách budete včas informováni.

 

!!! UPOZORNĚNÍ !!!

Vážení rodiče, na základě aktuálně platných opatření vlády ČR proti šíření koronaviru COVID-19 je Dětský klub MOSTÍK UZAVŘEN.

Toto opatření je platné od 14. 10. 2020 do 01. 11. 2020, nebo dle případných následných opatření až do odvolání. Budeme rádi, když po dobu uzavření klubu s dětmi využijete zábavné materiály pro děti. O znovuotevření DK vás budeme včas informovat.

 

UPOZORNĚNÍ

Vážení rodiče,

kvůli zhoršující se epidemiologické situaci jsou s platností od čtvrtka 10.09.2020 povinné roušky ve všech vnitřních prostorách Dětského klubu MOSTÍK, a to na základě opatření Ministerstva zdravotnictví ČR. Vzhledem k této situaci bude každé dítě, navštěvující Dětský klub MOSTÍK, vybaveno na každý den min. jednou vlastní čistou rouškou.
Povinnost mít roušku se vztahuje i na rodiče, či jiné pečující osoby, které děti do Dětského klubu MOSTÍK odvádějí či vyzvedávají.
TOTO OPATŘENÍ PLATÍ DO ODVOLÁNÍ.

 

Vzhledem k protiepidemickým opatřením vlády ČR a na základě mimořádného opatření pronajímatele prostor Dětského klubu (DK) - Středisko volného času v Mostě (SVČ), je z důvodu uzavření celého areálu SVČ s platností
od 11. 03. 2020 do odvolání PROVOZ PŘERUŠEN.

 • Po dobu přerušení provozu DK s platností od 01. 04. 2020 do odvolání, nejdéle však do 30. 06. 2020, se mohou děti zařazené do DK po dopoledním on-line vyučování doma zabavit výtvarničením či aktivním pohybem dle zábavných tematických materiálů.

 • Zábavné tematické materiály pro děti ke stažení ZDE.

 • Provoz DK bude obnoven tehdy, jakmile bude areál SVČ znovu otevřen, a bude obnovena školní docházka žáků
  1. stupně Soukromé základní školy OPTIMA.

 

PROVOZ PROTIDLUHOVÉ PORADNY

UPOZORNĚNÍ

Provoz Protidluhové poradny byl ukončen k 31.12.2020.

 

UPOZORNĚNÍ

Dnem 03. 12. 2020 je obnoven běžný provoz Protidluhové poradny. Stávající účastníci projektu i noví zájemci o projekt mohou poradnu navštívit v zavedené provozní době od 8:00 do 16:00 hodin osobně. Ti, kteří i přesto mají obavy z kontaktu s okolím, mohou poradnu využívat nadále i telefonicky (v čase provozní doby). Při osobní návštěvě poradny nadále platí dodržování platných hygienických opatření - vstup pouze s rouškou, při vstupu provést dezinfekci rukou.

 

UPOZORNĚNÍ

Vzhledem ke zhoršující se situaci v šíření koronaviru COVID-19
je provoz v Protidluhové poradně s platností od 19. 10. 2020 až do ODVOLÁNÍ omezen následovně:

 • Poradenství bude poskytováno výhradně telefonickou nebo elektronickou formou.

 • Osobní návštěva je možná pouze v nezbytně nutných a neodkladných případech za dodržení hygienických opatření - rouška a dezinfekce rukou při vstupu do prostor poraden. Termín osobní návštěvy je nutné předem telefonicky domluvit.

Telefonicky nás můete kontaktujte nás v čase od 8:00 do 16:00 hodin na telefonních číslech: 775 424 636, 773 998 636

Emailová adresa - nadeje-m@seznam.cz

 
 
UPOZORNĚNÍ

S platností od 10.09. 2020 až do ODVOLÁNÍ je vstup do PROTIDLUHOVÉ PORADNY možný pouze s rouškou.

V případě potřeby nás můžete kontaktovat na telefonních číslech: 775 424 636, 773 998 636 nebo na emailové adrese nadeje@seznam.cz.

 
S platností od 01. 07. 2020 je PROTIDLUHOVÁ PORADNA OTEVŘENA v plném běžném provozu PO - PÁ od 8:00 do 16:00 hodin.
 

Na základě protiepidemických opatření vlády ČR je s platností od 16. 03. 2020 po celou dobu platnosti nouzového stavu PROTIDLUHOVÁ PORADNA UZAVŘENA a způsob poskytování poradenství se řídí pravidly MPSV pro realizaci projektů OPZ takto:

 • V tomto období se lze do projektu zapojit i telefonicky, osobní návštěva není nutná.

 • Po celou dobu platnosti nouzového stavu bude poradenství poskytováno pouze telefonicky, a to jak stávajícím účastníkům projektů, tak i novým zájemcům i dalším osobám, které potřebují v této těžké situaci pomoci. Osobní návštěvy zástupců cílové skupiny v protidluhové poradně budou možné pouze v nezbytně nutných případech (pro předem objednané osoby na předem sjednanou schůzku) či pro účastníky projektu, zařazených do KA 04, a to v době od pondělí do pátku v čase od 8:00 do 16:00 hodin.

 • S platností ode dne následujícího po dni ukončení nouzového stavu do odvolání bude provoz poradny při poskytování poradenství formou osobní návštěvy pro neobjednané osoby omezen na dny PONDĚLÍ a STŘEDA v čase od 8:00 do 16:00 hodin; v těchto dnech a čase lze poradnu navštívit osobně pouze v nezbytně nutných případech.
  Ve dnech ÚTERÝ, ČTVRTEKPÁTEK bude poradenství poskytováno pouze pro předem objednané osoby, a to na předem sjednanou schůzku v čase od 8:00 do 16:00 hodin.

 • Pokud to není nezbytně nutné, nebo máte vzhledem ke své psychické či fyzické kondici obavy, poradnu navštívit osobně, prosíme, využívejte telefonickou komunikaci. Do projektu se lze zapojit telefonicky a poradenství bude nadále poskytováno i telefonicky, a to do doby, než bude obnoven plný provoz protidluhové poradny.

 

PROVOZ KONTAKTNÍHO MÍSTA PODPORY - KMP "SUPPORT"

UPOZORNĚNÍ

Provoz Kontaktního místa podpory "SUPPORT" byl ukončen k 31.01.2021.

 

UPOZORNĚNÍ

Dnem 03. 12. 2020 je obnoven běžný provoz poradny Kontaktní místo podpory "SUPPORT". Stávající účastníci projektu i noví zájemci o projekt mohou poradnu navštívit v zavedené provozní době od 8:00 do 16:00 hodin osobně. Ti, kteří i přesto mají obavy z kontaktu s okolím, mohou poradnu využívat nadále i telefonicky (v čase provozní doby). Při osobní návštěvě poradny nadále platí dodržování platných hygienických opatření - vstup pouze s rouškou, při vstupu provést dezinfekci rukou.

 

UPOZORNĚNÍ

Vzhledem ke zhoršující se situaci v šíření koronaviru COVID-19
je provoz v poradně Kontaktní místo podpory "SUPPORT" s platností od 19. 10. 2020 až do ODVOLÁNÍ omezen následovně:

 • Poradenství bude poskytováno výhradně telefonickou nebo elektronickou formou.

 • Osobní návštěva je možná pouze v nezbytně nutných a neodkladných případech za dodržení hygienických opatření - rouška a dezinfekce rukou při vstupu do prostor poraden. Termín osobní návštěvy je nutné předem telefonicky domluvit.

Telefonicky nás můete kontaktujte nás v čase od 8:00 do 16:00 hodin na telefonních číslech: 775 424 636, 773 998 636

Emailová adresa - nadeje-m@seznam.cz

 

 

UPOZORNĚNÍ
S platností od 10. 09. 2020 až do ODVOLÁNÍ je vstup do KONTAKTNÍHO MÍSTA PODPORY "SUPPORT" možný pouze s rouškou.

V případě potřeby nás můžete kontaktovat na telefonních číslech: 732 837 500, 774 501 636
nebo na emailové adrese nadeje-m@seznam.cz.

 

S platností od 01. 07. 2020 je KONTAKTNÍ MÍSTO PODPORY "SUPPORT" OTEVŘENO v plném běžném provozu PO - PÁ od 8:00 do 16:00 hodin.

 

Na základě protiepidemických opatření vlády ČR je s platností od 16. 03. 2020 po celou dobu platnosti nouzového stavu KONTAKTNÍ MÍSTO PODPORY "SUPPORT"  UZAVŘENO a způsob poskytování poradenství se řídí pravidly MPSV pro realizaci projektů OPZ takto:

 • V tomto období se lze do projektu zapojit i telefonicky, osobní návštěva není nutná.

 • Po celou dobu platnosti nouzového stavu bude poradenství poskytováno pouze telefonicky, a to jak stávajícím účastníkům projektů, tak i novým zájemcům i dalším osobám, které potřebují v této těžké situaci pomoci. Osobní návštěvy zástupců cílové skupiny v  KMP "SUPPORT" budou možné pouze v nezbytně nutných případech (pro předem objednané osoby na předem sjednanou schůzku) či pro účastníky projektu, zařazených do KA 04 a do KA 05, a to v době od pondělí do pátku v čase od 8:00 do 16:00 hodin.

 • S platností ode dne následujícího po dni ukončení nouzového stavu do odvolání bude provoz KMP "SUPPORT" při poskytování poradenství formou osobní návštěvy pro neobjednané osoby omezen na dny PONDĚLÍ a STŘEDA v čase od 8:00 do 16:00 hodin; v těchto dnech a čase lze poradny navštívit osobně pouze v nezbytně nutných případech.
  Ve dnech ÚTERÝ, ČTVRTEKPÁTEK bude poradenství poskytováno pouze pro předem objednané osoby, a to na předem sjednanou schůzku v čase od 8:00 do 16:00 hodin.

 • Pokud to není nezbytně nutné, nebo máte vzhledem ke své psychické či fyzické kondici obavy, KMP "SUPPORT" navštívit osobně, prosíme, využívejte telefonickou komunikaci. Do projektu se lze zapojit telefonicky a poradenství bude nadále poskytováno i telefonicky, a to do doby, než bude obnoven plný provoz KMP "SUPPORT".

Příměstský tábor "MOSTÍK - II."

Informace ke konání Příměstského tábora 2020  ZDE .

Kontakt

Naděje - M, o.p.s. Chomutovská 2261/2
434 01 Most
+420 774 501 636
nadeje-m@seznam.cz