Klíčové aktivity

 

Projekt bude realizován prostřednictvím 3 klíčových aktivit:
KA 01 - Provoz Dětského klubu - primární aktivita A
KA 02 - Organizace Příměstských táborů - doplňková aktivita B
KA 03 - Doprovod dětí na kroužky a zájmové aktivity - doplňková aktivita C.

Kontakt

Naděje - M, o.p.s. Chomutovská 2261/2
434 01 Most
+420 774 501 636
nadeje-m@seznam.cz