Klíčové aktivity

 

Projekt bude realizován prostřednictvím 3 klíčových aktivit:

KA 01 - Provoz Dětského klubu (DK) - aktivita A

KA 02 - Organizace Příměstského tábora (PT) - aktivita B

KA 03 - Doprovod dětí na kroužky a zájmové aktivity - aktivita C

Kontakt

Naděje - M, o.p.s. Chomutovská 2261/2
434 01 Most
+420 774 501 636
nadeje-m@seznam.cz